Sposoby montażu-rozszycia tub w przełącznicy światłowodowej

Sposoby montażu tub w przełącznicy światłowodowej:
1)Luźne włókna wchodzą do tacek lub organizerów dla osłonek spawów.
2)Kable światłowodowe rozszywamy w tackach
3)Tuby zostają rozszyte w tackach
4)Tuby zostają rozdzielone w rozdzielaczu tub i peszlem(np. richco) ochronnym wprowadzone do modułów przełącznicy panelowej lub co-najmniej 2 różnych przełącznic.

1)Luźne włókna wchodzą do tacek lub organizerów dla osłonek spawów.
-zalety: pozwala łatwo wprowadzić wiele różnych kabli lub tub do kaset światłowodowych. Nie następują kolizje ze sztywną tubą – łatwiej jest dokonywać modyfikacji. Sprawdza się doskonale przy dużej ilości kabli lub tub np. mieszkaniówka lub panele 48-144.
Włókna w żelu mają czasem tendencję do pływania – przez co czasem mogą wychodzić z tuby lub wciągać się. System luźnego włókna – gdy się wyciągną – po prostu nic się nie zmieni – wzrośnie tylko długość włókien na przełącznicy – gdy się schowają – trochę włókien się schowa.
Przy pozostałych systemach dojdzie albo do zagięcia albo awarii (za duże zagięcie/ urwanie) – gdyż nadmiary i cofki włókien będą odbywać się bezpośrednio w tacce.
Do systemu można dodać elastyczne rurki w celu ochrony włókien – ale w przypadku pływania włókien mogą one przyczynić się do zagięć włókien, dlatego ich użycie niweluje ten plus tego systemu. Metalowa przełącznica jest wystarczają ochronną, a dostęp do przełącznic powinien być tylko dla osób obeznanych-specjalistów.
Duża część przełącznic światłowodowych jest skonstruowana w sposób w którym tak właśnie układa się włókna – gołe – jako sposób docelowy.

Przykłady zastosowań montażu luźnego włókna:

2)Kable światłowodowe rozszywamy w tackach.
Takie rozwiązanie jest najbardziej odporne na uszkodzenia i ewentualne jest możliwe przeniesienie całego wnętrza przełącznicy do innej.
Zastosowanie ma jednak raczej tylko do kabli wąskich – jednotubowych. Kable kanalizacyjne są grube i pasują tylko do tacek grubych. Tutaj sprawdzi się duża tacka Optomera. Jednak kable wielotubowe wygodnej rozszywać w wersji: gołe włokna do tacek, albo tuba do tacki.
Te rozszycie jest wrażliwe na pływanie włókien w tubie, dlatego musi być zawsze robiony lekki zapas i luz podczas układania włókien w tacce.

3)Tuby zostają rozszyte w tackach :
Jest to najpopularniejszy sposób rozszywania kabli światłowodych, ale nie pozbawiony wad. Pierwszą wadą jest to, że tuba gdy jest zgięta, uderzona, zmiażdżona przecina zazwyczaj wszystkie włókna w środku. Podczas prac w przełącznicy łatwo jest tubę zagiąć. Rozwiązanie to sprawdza się słabo przy większej ilości kabli lub tub w przełącznicach panelowych 1U,2U,3U,4U. Tuby sprawiają że ciężko po montażu o jakieś poprawki na dolnych tackach. Poza tym sprężynujące tuby mogą uszkodzić pigtaile przy ich „główce”. Rozszycie na tuby przy grubszych kablach – jest dobre ale w przełącznicach do tego przystosowanych – najczęściej operatorskich (dużych).
Te rozszycie jest wrażliwe na pływanie włókien w tubie, dlatego musi być zawsze robiony lekki zapas i luz podczas układania włókien w tacce.

4)Tuby zostają rozdzielone w rozdzielaczu tub i peszlem(np. richco) ochronnym wprowadzone do modułów przełącznicy panelowej lub co-najmniej 2 różnych przełącznic.
Rozwiązanie jest specyficzne – rozszycie zajmuje dużo czasu, osłabia kabel, jest kłopotliwe w montażu. Jest dedykowane do rozwiązań przełącznic modułowych (np. 12 modułów po 12-24 porty).
Bardzo rzadko też może znaleźć zastosowanie gdy mamy kabel i chcemy go wprowadzić do co najmniej 2 różnych przełącznic światłowodowych (ale czy nie lepiej jest kupić jedną większa?)
Te rozszycie jest wrażliwe na pływanie włókien w tubie, dlatego musi być zawsze robiony lekki zapas i luz podczas układania włókien w tacce.
Dodatkowo jest wrażliwe na zmienianie długości i zakręcanie tub ochronnych (zmienia się długość tub w środku), może w skrajnych przypadkach dochodzić do zerwania włókien lub mocnych zagięć.