Popularne reflektometry optyczne OTDR

Najpopularniejsza metoda pomiarów światłowodów to pomiary reflektometryczne – OTDR. Czyli metoda pomiarowa wykorzystująca zjawisko obicia światła.
Reflektometr [inna nazwa: reflektometr optyczny lub OTDR] obrazuje w sposób graficzny przebieg trasy światłowodu.
Dodatkowo reflektometr szacuje zdarzenia na trasie światłowodu np. spawy zagięcia. Reflektometr szacuje tłumienie i reflektancję tych zdarzeń oraz określa miejsce ich wystąpienia.

Jest kilka typów reflektometrów do światłowodów jednomodowych i wielomodowych i tzw. quad – czyli do jednomodowych i wielomodowych światłowodów

…najpopularniejsze fale pomiarowe to:

1310nm/1550nm – dla światłowodów jednomodowych
850nm/1300nm – dla światłowodów wielomodowych

1625nm/1650nm – pomiary na aktywnych (działające urządzenie z jednej strony ) liniach światłowodowych. Pomiary te można wykonać reflektometrem wyposażonym w wewnętrzny lub zewnętrzny filtr.
Filtr ma za zadanie odfiltrować aktywne długości fal (np. od 1300nm do 1615nm) i pozostawić tylko zakres pomiarowy np. około 1620nm-1660nm. Badanie aktywnej linii bez filtra lub z uszkodzonym filtrem grozi uszkodzeniem reflektometru.

Jakie najpopularniejsze warianty reflektometrów można kupić:

1310nm/1550nm – dla światłowodów jednomodowych
850nm/1300nm – dla światłowodów wielomodowych
1310/1550 i 850/1300 – dla światłowodów jednomodowych i wielomodowych

1310/1550/1625 z filtrem lub bez – dla światłowodów jednomodowych
1310/1550/1650 z filtrem lub bez – dla światłowodów jednomodowych

Czy są inne urządzenia pomiarowe?

Tak: mierniki mocy, mierniki dyspersji chromatycznej, mierniki światła widzialnego (czerwonego).

Miernik mocy – określa moc sygnału.
Miernik dyspersji chromatycznej i polaryzacyjnej – stosowany raczej przez producentów kabli, instytuty badawcze – są to charakterystyki ograniczające pasmo.
Miernik światła widzialnego – określa jedynie kolejność włókien- z drugiej strony widać które włókno się świeci.

.