System sterowania ruchem

Światłowody można z powodzeniem wykorzystywać do systemu sterownia ruchem w mieście.

System ten integruje – odczyty wideo, czujników, monitoring natężenia ruchu, sterownie tablicami informacyjnymi, sterowanie oświetleniem