Zasobniki telekomunikacyjne

W sieci światłowodowej do ochrony muf i zapasów kabli w ziemi można stosować zasobniki z tworzyw sztucznych.

zasobnik duży
zasobnik duży z dodatkowym miejscem na mufę

Zasobniki pełnią funkcję hermetycznych studni kablowych – czyli służą do organizacji zapasów kabla. Zabezpieczają elementy delikatne.

zasobnik telekomunikacyjny zamknięty

Zasobniki można stosować jako elementy sieci rozległej.

Podczas przerwania światłowodu w ziemi trzeba odkopać po obu stronach po co najmniej 5-10m. Potrzeba co najminej metra na obranie światłowodu do spawania, a dodatkowo dla wygody potrzeba kilka metrów aby pracę wykonać w wygodnym miejscu np. na stoliku poza wykopem.
Naprawa przerwanego światłowodu polega na dostawieniu odcinka kabla np. 10-50m, odtworzeniu rur osłonowych i wstawieniu zasobników dla muf.

zasobnik telekomunikacyjny zamknięty

Przy naprawach w miejscach dużego nacisku na grunt np. droga pojazdów ciężkich użycie zasobników jest wskazane.

zasobnik telekomunikacyjny otwarty z mufą