Rozdzielacz tub


W sieci światłowodowej do rozdzielenia kabla na poszczególne tuby stosuje się rozdzielacz tub, a do osłony tub światłowodowych stosuję się specjalny peszel ochronny.

Peszel ochronny musi chronić tuby przed przypadkowym zagięciem, zmiażdżeniem. Do tego celu stosuję się specjalnie skonstruowane peszle,

Rozdzielacz tub służy w sytuacji gdy jeden kabel rozszywamy na kilku lub kilkunastu modułach (patrz. przełącznice modułowe) bądź przełącznicach 1U klasycznych lub innych