Organizacja kabli w szafach automatyki

Można wykorzystać grzebieniowe korytka do chowania kabli.
Można też wyprowadzić zapasy poza skrzynki np. do skrzynki zapasu lub umieścić zapasy kabla w skrzynce automatyki.

Należy pamiętać o ograniczeniach w układaniu kabla- chodzi o promień zagięcia kabla – zgodnie z wytycznymi producenta kabla.